Slavnostní předání stuhy ČOS

Dne 14. 8. 2022 byli zástupci naší jednoty, místostarosta pan Jiří Klíma a jednatel Luděk Tuček, pozváni na „Oslavu výročí 150 let SDH Velká Bíteš“, kde předali památní stuhu ČOS.

Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Velká Bíteš pojí společná minulost. Roku 1872 totiž vznikla Hasičská tělocvičná jednota Sokol Velká Bíteš, která ve složení z hasičů, ale právě i cvičících společně fungovala až do roku 1895, kdy se od sebe oddělily a vznikl Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Velká Bíteš. Na slavnosti promluvilo hned několik předních zástupců různých organizací jak českých, tak i zahraničních. Samotné oslavě předcházela vzpomínková mše za všechny zemřelé hasiče sloužená v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Pan místostarosta slavnostně předal krásně vyšitou stuhu ČOS a pan jednatel v krátkém projevu poděkoval Sboru za úžasnou a záslužnou práci a popřál spoustu dalších úspěšných let.

Stuha ČOS