O nás

Historie TJ Sokol Velká Bíteš

V roce 1895 dne 10. listopadu byla svolána ustavující valná hromada do sálu v hostinci u Vorlů, na které byl založen TJ Sokol Velká Bíteš. Zvolen byl pracovní výbor s prvním starostou „Sokola“ ve Velké Bíteši bratrem Josefem Svobodou župy „Rastislavovy“.

V roce 1900 byla naše jednota přidělena k župě nové, nazvané „Horácká“ a to k okrsku jižnímu, jenž sdružoval jednoty Velké Meziříčí, Křižanov a Vel. Bíteš. Cvičení se odehrávalo v sále „U Vorlů“, budova s velkým sálem, propůjčovaný Sokolu na cvičení bratrem J. Vorlem a která byla přestavěna na kino „Turbína“ do dnešní doby v sedmdesátých letech dvacátého století.

Dne 24. srpna 1927 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny za přítomnosti starosty města bratra Antonína Tučka. Sokolovna byla slavnostně otevřena 5. Srpna 1928. V sokolovně kromě cvičení se hrálo divadlo a pořádaly zábavy a plesy až do roku 1982, kdy byl zprovozněn nový kulturní dům.

Po druhé světové válce v padesátých letech 1956 byly zrušeny jednotné organizace sokola a veškerý sokolský majetek TJ Sokol Velká Bíteš převzal TJ Spartak Velká Bíteš.

V roce 1990 došlo k znovuobnovení Sokola ( ČOS). Po soudním rozhodnutí o navrácení majetku Sokola v roce 2000 byla znovu obnovena činnost TJ Sokol Velká Bíteš. Vrácena byla Sokolovna. Další majetek původního Sokola Velká Bíteš jako je náčiní a cvičební nářadí a ostatní věci, nově vzniklému Sokolu Velká Bíteš od TJ Spartak Velká Bíteš nebyl vrácen.