Posilovna otevřena

Od 14. 12. 2020 je horní posilovna opět v provozu.

Maximální počet osob v horní posilovně je stanoven na 7 osob.

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)!

Minimální odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra musí být 2 metry!

 

 

Od 15. 12. 2020 je dolní posilovna v provozu.

Maximální počet osob v dolní posilovně je stanoven na 3 osoby.

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)!

Minimální odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra musí být 2 metry!